Forside | Om forlaget | Nyheder | Materialer | Priser og bestilling | Anmeldelser | Kontakt 

 MATERIALER

   

m@tematik2U (4. - 5. klasse)

m@tematik2U består af blandede færdighedsopgaver med en vis progression beregnet til 4./5.klasse med et indbydende og overskueligt layout - klar til at bruge som ekstramateriale i timerne eller måske i lektiecaféen. Inkl. facitlister.

 

@ktuel-diktat (6. - 7. klasse)

@ktuel-diktat er en indsætningsdiktat, der for elevdelens vedkommende omfatter to A4-sider samt et forberedelsesark, der - udover at træne ordene i månedens diktat - også indeholder et par grammatiske problemstillinger. Hertil kommer et lærerark. Diktaterne er med afsæt i et aktuelt og - for målgruppen - vedkommende emne. Kan løses på tablet/computer (pdf-format) eller printes ud.
@ktuel-diktat udkommer 11 gange årligt (ikke juli). 

 

gr@mmatikrytteren® (0. - 7. klasse)

Syv månedlige opgavesæt på hver ca. 15 sider primært beregnet til 0. - 7. klasse. Dele af materialet kan anvendes i hele skoleforløbet. Varierede og motiverende stave- og grammatik opgaver/ øvelser med eksempler og grammatisk teori. Opgaverne kan løses på tablet/computer (pdf-format) eller downloades og printes ud. Inkl. facitlister/løsningsforslag til alle niveauer samt lidt ekstra "QR-sjov".
gr@mmatikrytteren® TEMA (kopimateriale) - et supplement til gr@mmatikrytteren® som omfatter i alt 12 hæfter - tre hæfter med henholdsvis substantiver, verber, adjektiver og sætningsanalyse (hver i tre niveauer).
Hæfterne downloades og printes ud.

 

eventyrdikt@ten (1. - 2. klasse)

eventyrdikt@ten er indskolingens første møde med diktat. eventyrdikt@ten træner de 120 hyppigste ord i det danske sprog i 12 udfyldningsdiktater.
Hver diktat består af
- en øveside, hvor man kan træne ugens ord på klassen og
- en udfyldningsdiktat med de samme ord
Materialet løses på tablet/computer (pdf-format) eller printes ud.

 

Die ersten Schritte (5. - 6. klasse)

Die ersten Schritte er et understøttende kopimateriale på i alt 55 sider til den tidlige sprogstart i tysk. Dele af materialet kan løses på tablet/computer (pdf-format).
Hovedvægten i den første træning lægges på at skrive ord, udtryk og meget korte tekster inden for nære emner. Materialet kan i væsentligt omfang løses på tablet/computer (pdf-format) eller printes ud.

 

have@go (8. - 10. klasse + ungdomsuddannelserne)

"This month´s article" - en ny aktuel artikel med tilhørende 5-6 sider opgaver hver måned. Opgaverne sigter på at tilgodese kravet om at undervisningen i engelsk skal inkludere kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande. Et lettilgængeligt og anderledes aktuelt supplerende materiale.
Opgaverne kan løses på tablet/computer (pdf-format) eller printes ud.

Der er facitliste/løsningsforslag til opgavedelen.

 

tjek p@ biblen (3. - 10. klasse)

tjek p@ biblen sætter fokus på elevernes viden om Biblen og de bibelske fortællinger. Eleverne arbejder online og får med det samme respons på, hvordan de har klaret sig.
Opgaverne kan også printes ud. Inkl. facitliste.
I alt 225 spørgsmål (50 til indskolingen, 75 til mellemtrinet og 100 til overbygningen).

 

10@ktuelle (8. - 10. klasse og ungdomsuddannelserne)

Til samfundsfag. Ugentlig "tipskupon" med ti spørgsmål (hver med tre svarmuligheder) til væsentlige og relevante begivenheder fra ugen der gik - som oplæg til en god ugentlig snak om aktuelle og vedkommende emner. Inkl. facitliste.
10@ktuelle kan løses på tablet/computer (pdf-format), online eller printes ud. Udkommer ca. 33 gange i løbet af skoleåret.

 

TIP 12 (6. - 8. klasse)

TIP 12 er en lille tipskupon med 12 spørgsmål - hvert med tre svarmuligheder. Hver kupon har fokus på et land, hvor de 12 spørgsmål omhandler bl.a. geografi, historie, kultur, infrastruktur og pollitik. Inkl. facitliste.
TIP 12 kan løses på tablet/computer (pdf-format), online eller printes ud.
TIP 12 er en del af PS-p@kken og kan ikke bestilles som enkeltabonnement.

 

danskpakken+  

gr@mmatikrytteren®, gr@mmatikrytteren® TEMA, @ktuel-diktat og eventyrdikt@ten.

 

PS-p@kken  

PS-p@kken omfatter alle materialer på www.opgavehylden.dk.   

Generelle abonnementsvilkår:
Abonnementerne på opgavehylden.dk tegnes som et løbende abonnement, der fortsætter, indtil det opsiges skriftligt eller telefonisk. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af samme længde som den foregående. Abonnementet kan altid opsiges til udløbet af en abonnementsperiode (senest en måned før udløb).

I forbindelse med en tilbudsperiode/et prøveabonnement kontakter vi cirka en måned før udløb per mail. Herefter kan abonnenten tage stilling til, om abonnementet ønskes forlænget eller opsagt.

Alle materialer på opgavehylden.dk er ophavsretligt beskyttet, og ethvert materiale, der indgår i abonnementet, må derfor kun anvendes på den institution (forstået som en social- og geografisk enhed), hvortil licensen er knyttet.
Ring for tilbud, hvis skolen har afdelinger på flere matrikler.