Forside | Om forlaget | Nyheder | Materialer | Priser og bestilling | Anmeldelser | Kontakt 

 

 


Det mener lærerne...

gr@mmatikrytteren

gr@mmatikrytteren er guld i danskundervisningen.

Christina Ullgren Henriksen, Nydamskolen

Jeg bliver mere og mere vild med gr@mmarytteren og tror jeg vil bruge det næste år i stedet for STAV. Næste år har jeg 8 klasse, men tænker at jeg stadig godt kan bruge F opgaverne. 

Marie-Terese Brunse, Ryslinge Friskole

Mange tak for jeres meget brugbare, afvekslende og gode grammatikrytteropgaver. 
Vores voksne ordblinde og FVU kursister bruger opgaverne på PC - og skriver i opgaverne v.hj,a PDFXChange.
Grammatikrytteropgaverne er virkelig gode til FVU ens 4 trin, da de kan ramme forskellige niveauer i klassen, og temaer som Substantiver, Verber, Adjektiver og Sætningsanalyse er en foræring til underviseren.
Der mangler ikke noget, men man kunne godt viderebygge på temaerne - og f.eks. lave et tema om: stedord, antonymer, synonymer, forvekslingsord, ordsprogsudtryk m.v. Temaideen er rigtig god og gør,at man kommer rundt om flere emner.

Mette Heilesen, FVU/OBU underviser, AOF MiDT FAVRSKOV

Vi i børnehaveklassen på Åvangskolen på Bornholm, er yderst tilfredse med grammatikrytteren! Vi printer den jævnligt ud, og hæfterne er megt populære  blandt børnene !! Flere børn har her op til ferien spurgt om de kunne få et hæfte med hjem i sommerferien :):)
Vi håber,  at vi i det nye skoleår får nogle Ipads, så der er rigtig fint med vejledningen:)
Vi glæder os til at høre nærmere om de nye tiltag.

Betina, Marianne og Jeanett, Åvangskolen

Jeg er meget glad for grammatikrytteren. Jeg bruger den som klassens
månedsopgave. I år har jeg en anden klasse. Sidste år brugte jeg den i 5. klasse som  supplement til vores skriftlig dansk bog. Jeg synes, opgaverne giver mig et overblik over, hvor de enkelte elever er i forhold til grammatikken.

Karen Elisabeth Copsø, Vestervangskolen

Hej Grammatikrytter

Vi har stor glæde af Grammatikrytteren på Høng Skole i grundskoleafdelingen (0.-6.kl.)
Vi vil gerne fortsætte med abonnementet i det kommende skoleår.

Pernille R. Kjellberg, Høng Skole

Hej PS Forlag

Mange tak for jeres supergode opgaver, som vi bruger rigtigt meget til ordblindeundervisning af voksne og FVU dansk i AOF regi.

Mette Heilesen, mehe@aof.dk, FVU/OBU underviser AOF

På Vandel skole er vi glade for at abonnere på gr@mmatikrytteren. Mange bruger opgaverne som en måneds tjek-opgave, og desuden bruges de gamle opgaver som ekstraopgaver og vikarmateriale. Vi printer stort set altid ud i farver. Det er meget indbydende for eleverne. Fagligt niveau svarer til klasssetrin. Vi fortsætter gerne abonnementet. Vi kombinerer det med Alineas elevunivers, online-opgaver. Det er et godt mix.
I praksis er det undertegnede, der hver måned printer et sæt ud til klasssernes opgaveringbind, hvorfra lærerne så kan kopiere.

Bente Lykkegaard, skolebibliotekar, Vandel skole

Jeg er meget tilfreds og bruger opgaverne både i 2. og 5. kl. Desuden videreformidler jeg dem til mine kolleger på de pågældende klassetrin. Jeg synes bl.a. at det, at både de latinske og danske betegnelser er på er godt, så eleverne vænner sig dil dem.

Karen - Vibeke Søgaard

Tak for en fantastisk webside.

Bodil Møller Jensen, Friskolen Skallerup

Jeg er meget glad for grammatikrytteren.
Jeg bruger den i min 2.kl, hvor den fungerer som en månedsopgave, som børnene skal aflevere hver den 1. i måneden. De skal selv sørge for at lave den færdig, som hjemmearbejde. Forældrene for genopfrisket deres grammatik, så de også fremover kan støtte deres børn, fordi den er så selvinstruerende.

Hanne Hargaard, Thyholm skole

Jeg er meget tilfreds med de månedlige opgaver. Og især min 3. klasse er ret vild med dem. Jeg synes, opgaverne kommer godt omkring relevante grammatiske problemer. Det gælder også for dem, jeg har brugt i 6. klasse. Et en enkelt ting. Eleverne i 3. klasse kan ikke forstå de hedder månedsopgaver, fordi vi bruger jo ikke mere end en uge på dem.

Jytte Berget, Overlærer, exam. art.

Jeg er meget tilfreds med grammatikrytteren.
Jeg er dansklærer i en 4. klasse, og bruger grammetikrytteren som månedsopgave. Dvs vi gennemgår de nye opgaver på klassen og eleverne får lidt tid til dem her og laver så resten af opgaverne hjemme. De er generelt glade for opgaverne og kan løse dem. De afleverer mappen med opgaver og jeg retter dem. Tilbageaflevering med gennemgång af fejl. Super.
Der er en del kopiering, kunne evt. gøres mindre ved ændring af lay-out. Det er jo til gengæld fint med alt det luft, det gør opgaverne spiselige.
De kolleger, jeg har spurgt, mener også, at det er et vældig godt materiale. Opgaverne bliver flittigt brugt til såvel små som større elever. De er flotte i lay-outet, indbydende og lette at gå til.
En stor hjælp for den fortravlede lærer.

Mari-Ann Rasmussen, skolebibliotekar, Enghaveskolen

Jeg bruger gr@mmatikrytter i 6. klasse. Den bliver dels brugt som ekstra opgaver hvis eleven er færdig med dagens opgave,andre gange gives den med hjem som en decideret månedsopgave.
Jeg er vældig godt tilfreds med materialet der netop træner det grundlæggende. Såfremt der skal tænkes nyt, kunne det måske være at 5. og 6 årgang laves hver for sig og at der i både 5. og 6. klasse ville være små læseforståelses opgaver  måske med den krølle at der også kan laves grammatiske opgaver ud fra den lille tekst. I 5. og 6. klasse må der også gerne være lidt flere tegnsætningsopgaver. Alt i alt er jeg godt tilfreds og fortsætter gerne med at bruge materialet.

Lissy Thomsen, Nydamskolen

Vi bruger grammatikrytteren som "Månedens opgave". Eleverne er ok med det, de kan godt li' "slavearbejde". Jeg oplever at arkene udfylder et tomrum med den daglige lille dosis af grammatik. Vi bruger ikke meget tid på den i skolen, men forældrene vil gerne hjælpe.

Birgitte Lydersen, Alkjærskolen

Jeg er glad for, at jeg har mulighed for hver måned at hente færdige grammatikopgaver, som eleverne i min sammenlæste klasse arbejder med. Opgaverne er meget forskellige og kommer omkring det meste i grammatikkens verden. Det er rigtig godt. Jeg har en ordblind pige i min klasse, og hun får også opgaverne. Hun ved godt, at de er anderledes, end de andres, men jeg gør dem ens på forsiden, så de ligner hinandens der. Super, at der kan rettes i dem!

Lene, Lemvig kristne Friskole

Vi er meget tilfredse med gr@mmatikrytteren. Eleverne kan godt lide opgaverne.
Nogle lærere bruger den som kursus i bestemte områder, og andre bruger den som faste opgaver 1-2 gange om måneden.

Susanne H. Larsen, Muldbjergskolen

Som lærer i udskolingsklasser bruger jeg med glæde jævnligt grammatikrytteren til mellemtrinnet, som er et dejligt varieret materiale med et fint layout.
Men jeg fjerner altid sidehovedet med klassetrin på, fordi de ældste klassetrin sagtens kan arbejde med disse opgaver også og ikke behøver blive mindet om, hvad man måske forventes at kunne. Det finder de pinligt og demotiverende.

Ulla Jørgensen, Skovbyskolen

Jeg er storforbruger af grammatikrytteren. Det er et superlækkert materiale og mine kolleger mener det samme.

Henriette og co., Nordskovskolen

Jeg/vi bruger grammatikrytteren i forbindelse med specialundervisning i 9-10 klasse. Her anvender vi primært 5. klasseniveau. Det er rart, at den er elektronisk, for vi redigerer i den, så den ikke ser for barnlig ud (vores elever er 15 - 17 år).
Herudover kan vi sammensætte opgaverne som det passer os selv. Det er fint.

Per Frederiksen, Ungdomsklassen

Flere kolleger har allerede udtrykt begejstring for gr@mmatikrytteren.

Agnete Kofoed, Korsvejens Skole

Hej
Jeg er storbruger at grammatikrytteren og er meget glad for den. Jeg har en klasse med meget store niveau forskelle og bruger derfor alt fra 2. til 5-6 klasses opgaver. Det er et meget stort arbejde at rette alle disse opgaver og derfor ville det for mig være dejligt med en eller anden form for "rettenøgle" - findes det?

Dorte Meesenburg, Allerslev Skole

Hej
Det er et rigtigt godt materiale i sender os hver uge i grammatikrytteren...

Dorte, Skolen ved Tippen

Jeres produkt er blevet godt modtaget og får ros blandt kollegerne.

Gerda Wadt, skolebibliotekar, Nordre Skole Ikast

Hvor ser det nye "gr@mmatikrytter" spændende ud.

Bente Sparrested, Humlebæk Skole

gr@mmatikrytteren TEMA

Vi på skolen synes, at hæfterne er virkelig gode. Vi bruger dem på forskellig vis.
Nogle bruger dem som rent grammatiske opgaver, nogle som ekstra materiale og nogle som supplement til "Grammatikrytteren"
Jeg har i øjeblikket i min 3. klasse fokus på adjektiver, så vi arbejder med med temahæfte 1, og eleverne får virkelig noget ud af det. Endvidere er de meget glade og vil gerne arbejde med hæftet.
Når vi er færdige sætter jeg fokus på hæftet med tegnsætning 1 - det glæder jeg mig meget til, idet jeg synes, at vi virkelig får arbejdet meget igennem på denne måde.
På skolen er vi ovenud tilfredse med hæfterne.

Susanne Kold, Munkebakkeskolen

Indskolingen piller opgave ud af sættene og arbejder med dem enkeltvis. De er meget glade for materialet.

Jane Brandenborg, Allindelille Skole

jeg har desværre ikke selv undervisning, men jeg har hørt fra mine kolleger, at de er meget glade for materialet.

Hanne Pawelczyk, Tirsdalens Skole

Jeg har ikke hørt noget andet, end at temahæfterne bliver brugt. Jeg bruger dem selv i min 4. klasse og synes de er gode at have. Jeg bruger dem som kurser og som repetion af bl. a verber/substantiver.

Winna Freberg, SUNDskolen

Jeg ved, at både månedsopgaver og temahæfter bliver brugt flittigt.
Jeg ved også, at månedsopgaverne primært bliver brugt som "hjemmearbejde", mens f.eks. sætningsanalyse ofte laves på klassebasis. Ved gennemgang af månedsopgaverne, og når man abejder med sætningsanalyse, er det en kæmpe fordel med et word-dokument, der kan skrives i på Smartboard og gemmes til næste gang. Word-dokumenterne fungerer også fint, så ordblinde elever kan benytte computer og cd- ord til at løse opgaverne.

Lone Knudsen, Rugvængets Skole

Jeg ser ofte tema- opgaverne brugt på vores skole. Jeg selv benytter dem til en opdatering for de elever, der endnu ikke helt har fanget grammatikkens finurligheder. Jeg her nemlig 8. klasse. Her er opgaverne glimrende til repetition for enkelte.
En ide kunne bestemt være at videreføre jeres grundtanke til også at omfatte opgaver til overbygningen. Her kunne fokus være på opgaver, der ligner dem til retskrivningsprøven. Herunder gerne tegnsætning. Tak for god inspiration til basisarbejde i dansk.

Helle Klein, Laursens Realskole

Materialerne ser gode ud og rammer på menge måder der jeg forventede.

Tina, IT ansvarlig og dansklærer i 1. og 9. klasse.

PS-p@kken

Hej Opgavehylden,
Min skole er for nyligt blevet abonnent hos jer. Det er stadig nyt for mig, men hold da op, hvor der der mange fede ting. Jeg er lærer fra 1. til 9. klassetrin og der er supergode opgaver til alle mine elever. Keep up the good work!
Hilsen en tilfreds kunde.

Henriette Winther, Billums Privatskole

Jeg er glad for at benytte mig af jeres opgaver. Det passer godt til min hverdag som lærer på en produktionsskole, hvor hverdagen ikke er helt så skemalagt som i en almindelig skole.

Liv Saul, Produktionsskolen Strømmen

Vores brugergruppe (talepædagoger) rapporterer at være glad for jeres materiale!

Kim Daniel Bengtson, Center for Specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune


10@ktuelle

Hej.

Jeg vil bare lade jer vide, at jeg har brugt Ugens 10 aktuelle i samfundsfag i 4 år og er 100% tilfreds med materialet!
Mine elever knokler med at holde sig opdateret og de samtaler med deres forældre - kun for at gøre sig håb om at svare korrekt på alle spørgsmål.
. .. Det er det helt store nyhedsshow hver uge, hvor vi også samtaler om nye ord.
Stor tak til personerne bag materialet! (Og til et site, der er perfekt bygget op).

Marianne, Solbakkeskolen

Bare lige et par ord; de par gange, hvor jeg har glemt at have 10 aktuelle med i klassen er jeg nærmest blevet beordret til fluks at hente den. En kommentar fra en elev: det er ugens højdepunkt. En andenårselev, der ikke har samfundsfag mere, men som jeg har i samtidshistorie: kan vi ikke fortsætte med 10 aktuelle. For mit eget vedkommende: sjov, og tit med nogle aktuelle begivenheder, som man kan snakke mere uddybende om.
Endelig har jeg kunnet bruge den som "pression" til at få nogle flere elever til at se tv-aviser og andre nyheder. Så fortsæt for guds skyld!

Peter, Zbc/Vordingborg

Jeg bruger 10@ktuelle rigtig meget i min undervisning på Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Det er tydeligt at mærke at det giver eleverne en masse med på vejen og undervejs er der rigtig mange emner der bliver diskuteret og hvor jeg kan mærke at eleverne får ”aha-oplevelser” og får sat en del af verden på plads. Det skal nok også nævnes at niveauet ofte er en smule højt for vores målgruppe, og det ville være helt perfekt hvis der var lidt færre økonomipolitiske spørgsmål.
Vores skole holder ikke de traditionelle ferier som materialet holder pause i, og i de perioder savner eleverne de 10@ktuelle. Det kunne være rart hvis der også blev udgivet opgaver i de uger.

Lasse Rene Larsen, Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Hej
Jeg er meget glad for 10@ktuelle i min undervisning på HG. Jeg bruger den oftest som en konkurrence, hvor jeg deler klassen i grupper. Hver gruppe har et skilt med 1, X eller 2. Spørgsmålene bliver vist ét ad gangen, og gruppen skal så blive enige om et svar, osv. En rigtig sjov og lærerig øvelse, hvor alle kan være med, og som gir et energi og godt humør.

Kirsten Bojsen, underviser HG

Jeg er meget godt tilfreds med 10@ktuelle, og det er eleverne også.
Jeg har elever, der vil i skole den faste ugedag, hvor vi tager 10@ktuelle som et fast punkt. Vi har lavet en konkurrence, hvor jeg noterer alle, der har ned til 6 rigtige. Sidste gang, jeg har klassen, får den samlede vinder en lille præmie. Eleverne går vildt meget op i det, og det har fået flere til at se nyheder, hvilket jo er hele missionen.
Ud over det, er jeg ved at falde på halen over den service I yder.

Vibeke Nielsen, Uddannelsescenter Holstebro

Hej PS
Jeg anvender jeres ugens aktuelle stort set hver uge i papirformat, da jeg ikke har pc-er nok til alle. Det er alle tiders redskab, til at få debatteret mange af de emner I tager op. Eleverne er meget glade for det og husker mig på det, hvis vi en uge ikke har noget at anvende ugens aktuelle.

Kirsten, Linjeleder sosu-værkstedet, Produktionsskolen

Hej
Jeg er godt nok ikke kontaktperson, men jeg har lige en rose, I skal have med til ferien:
Jeg har været utrolig glad for at bruge 10@aktuelle i undervisningen i min 6.-8. klasse. Det har givet mange gode samtaler, og det har betydet, at flere af eleverne nu er meget mere opmærksomme på, hvad der sker i verden omkring dem.

Lene Jensen, Lemvig kristne Friskole

Jeg bruger det meget og eleverne synes det er spændende og så får det dem til at følge med i nyheder - ikke værst vel:-)))
Jeg vil meget gerne FORTSÆTTE med abonnementet. Det er suverænt - det I her laver...

Dorte Søndermølle, Vejle Handelsskole

Tak for gode opgaver, øvelser, oplæg mm.
Jeg er superglad for jeres "produkter". Et virkelig godt supplement til den almindelige undervisning.
Eleverne får interesse i at følge med i nyhederne og får større viden om indland-udland.

Lisbet Schlichting, Produktionsskolen PH Tølløse

Det er super - mine elever får opgaven hver uge, og den giver god konkurrencestemning, der fremmer lysten til at følge nyhederne. Og så kører vi også en lille konkurrence her hjemme.

A Gleerup

Hej!
Spørgsmålene bliver brugt i forbindelse med vikartimer. Det er godt at emnerne er forskellige alt fra politik, kultur, sport m.m. Eleverne reagerer kun positivt.

Charlotte Qvist

Jeg er en af de undervisere her på skolen, der anvender "10@aktuelle" og har gjort det fra starten med stor fornøjelse. Jeg underviser hjælper- og assistentelever i Social- og samfundsfag på Århus Social- og Sundhedsskole.
Jeg har egentlig ikke så meget taget stilling til de konkrete spørgsmål, men har i højere grad fokuseret på den effekt det har givet at lege med daglig nyhedsviden på denne måde, og det der er blevet sat i gang gennem denne form for leg. En del af mine elever har ikke haft tradition for at læse aviser eller på anden vis forholde sig til deres samfundsmæssige omverden. Det bliver tydeligt for dem selv gennem spørgsmålene og det har ofte afstedkommet at de gradvist går i gang med at læse aviser, se nyheder og at deltage i debatten over det der foregår omkring dem. Dette skyldes naturligvis ikke "10@aktuelle" alene, men det fremstår som et godt supplement til den undervisning der i øvrigt pågår. Hvad emnerne angår, så er der da ind imellem et emne der har givet anledning til lidt ekstra snak, men dybere har jeg som nævnt ikke været i forhold til denne del. Det varierer i øvrigt meget hvor meget jeg får anvendt "10@aktuelle", da dette er en vekseluddannelse og eleverne derfor ikke hele tiden er på skolen. Jeg bruger det mest i forhold til assistentholdene, knapt så meget i forhold til hjælperholdene.

Margit Thordal, Social- og sundhedsskolen Århus

Vi er tilfredse med 10@ktuelle. Eleverne går altid straks i gang med at sætte krydser, snakke sammen, spørge læreren mm., når tipskuponen udleveres. Eleverne har altid 2 dage til at finde svar, hvor de bruger forældre, internet, aviser og egen interesse politik i omkring os. Lærerens opgave er, at få lagt linjer fra 10@ktuelle til teoretisk samfundsfaglig viden, så den vigtige debat om dagligdagens politik bliver til undervisning og læring.

Lisbeth Alnor, Holme Skole

Jeg bruger 10@ktuelle konsekvent i min undervisning på Elsesminde, Odense Produktions-Højskole. Overordnet synes jeg at det er et super godt materiale, og eleverne elsker den ugentlige konkurrence, hvor de har mulighed for at vinde præmier i form af kondomer, lightere, kasketter og refleksveste.
Hvis jeg skulle sige noget der kunne gøres bedre i forhold til vores målgruppe, så er der lidt for mange ”svære” spørgsmål. Lige nu bruger vi det til at snakke om hvordan vores hjerne automatisk selekterer i den informationsstrøm som vi bliver bombarderet med dagligt. Det er kun de ting vi finder relevante for vores liv vi husker på. Tak for godt materiale!

Lasse René Larsen, Læringsvejleder på kulturgården, Odense Produktions-Højskole – Elsesminde

Jeg bruger spørgsmålene som indledning til lektionerne i samfundsfag. Eleverne går meget op i det og følger med Tv-avisen osv. hvad der sker i samfundet. Det er sjovt, lærerigt og danner grundlag for diskussioner. :-)

Vibeke Hoff, Ølsted Skole

Jeg er meget tilfreds med 10@ktuelle, som jeg flittigt bruger næsten hver uge i 9. kl..
1) deler dem ud, sæt jeres krydser og vi taler sammen om emnerne
2) deler dem ud, samler ind og jeg retter. Lægger mærke til hvor mange fejl hver enkelt elev har,en opgørelse som der også skæves til, når der skal gives karakterer.
3) kan bruge dem i vikarsituationer.
Jeg følger meget med i nyhederne, men der er da ofte et spørgsmål, som jeg ikke har tjek på. Men jeg forlanger af eleverne, at de skal følge med i nyhederne. Det er ikke så vigtigt, om de har 7 eller 8 rigtige, men har de under halvdelen rigtige hver uge, så er det et vink med en vognstang om at følge mere med. Der er ofte kamp om at være den bedste i klassen. Det er dog rart, at der kommer en facitliste med. Det gør det hele nemmere.
Har ikke lige ideer til, hvordan I kan gøre det bedre.

Lise Rosenberg

Det er med stor glæde at modtage de 10 aktuelle. Vore elever (og vi undervisere) kan godt li’ opgaverne. Sværhedsgraden og svarmulighederne er for mig at se ok.

Hardy Vie, Roskilde Handelsskole

Jeg er meget tilfreds. Og det er eleverne også. De er faktisk begyndt at følge med i de daglige nyheder. Der er stærk, men godmodig konkurrence om at score 10 rigtige. Og der er masser af oplæg til diskussioner bagefter. Et fremragende indslag i undervisningen.

Tommy Thomsen, Blåvandshuk Skole

Jeg er glad for at bruge 10@ktuelle i undervisningen i samfundsfag og eleverne synes det er en god måde at komme omkring begivenhedernes gang i den forgangne uge. Vi bruger det som en slags repetition og der går ofte konkurrence i at vise den øvrige klasse, at "man" følger med i medierne. Opgaverne giver også en god øvelse i at søge svar på internettet... og søge målrettet, ofte på tid. Jeg/vi har kun positive oplevelser med 10@ktuelle og gør gerne reklame for opgaverne overfor kolleger på andre skoler... I forventning om fortsat gode opgaver

Marian Gram, Ribe Handelsskole

Jeg synes 10@ktuelle er godt og brugbart i undervisningen. Jeg bruger det i samfundsfag på et hold med unge flygtninge og det er en god måde at komme rundt om det der sker i vores samfund som de jo er en del af. Samtidig kommer vi ind på relevante emner som demokrati, politik, magtens tredeling osv. Her til vises tv-avisen. Helt sikkert godt.

Annemette Raaberg, Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND

Et positivt svar med ros til jeres produkt. En anden lærer har svaret, at han også syntes det var et godt materiale.

Marianne Lund, biblioteket, IBC International Business College

De er vilde med materialet, og venter bare på jeg kommer med opgaven.

Tinna Kruse, Tietgenskolen Odense

Mine elever i 9. klasse har været udsat for 10@ktuelle i samfundsfag siden starten af 8. klasse. De glæder sig hver uge til at konkurrere om at få flest rigtige svar. Vi udfylder samtidig, sidemanden retter, og jeg noterer den enkelte elevs resultat ned. I slutningen af et kvartal kårer vi så en vinder, der får en lille sød præmie. Jeg ved ikke helt, om 10@ktuelle direkte har fået flere elever til at følge mere med i medierne, men det er i hvert fald blevet lidt sjovere at gøre det...

Martin Jensen, Teglmoseskolen

Jeg synes godt om at bruge de 10@ktuelle, fordi jeg tror, det liver op til avislæselyst og diskussion. Som et tredje punkt også altid til at fylde lidt ny almenviden i de unge.

Anne-Mette Ibsen, Nykøbing Katedralskole

Jeg bruger 10 @ktuelle hver uge i 8. kl. samfundsfag. Eleverne udfylder den enkeltvis med kuglepen, bytter med sidemanden og vi retter i fællesskab. Til sidst spørges: hvem fik 10 rigtige, hvem fik 9 osv. Det bliver en sport for eleverne at få 10 rigtige. Det bliver vigtigt for eleverne at følge med. Jeg får klaret det aktuelle islæt og megen god læring i og med, at spørgsmålene får uddybende kommentarer og lidt debat med på vejen.
Jeg ser 10 @ktuelle som en lettelse i min forberedelse til samfundsfag.

Helle, Krogløvskolen

Hos os er vi 3 lærere der bruger 10@ktuelle i 8. og 9.kl.
Nogle gange tager besvarelse, og debat bagefter, kun 10-15 minutter, andre gange kan der næsten gå en time, hvis der er et spørgsmål der "tænder" eleverne, så det kan give en god debat. Jævnligt kombinerer vi med at tage et klassesæt af en - to gratisaviser med til en samtidstime. Desuden har vi Politiken og Frederiksborg Amts Avis på skolebiblioteket. Kombinationen med "rigtige" aviser, gratisaviser - og de 10@ktuelle har givet flere gode timer, hvor elever, der normalt ikke er så meget med, også kommer "på banen". Og: Kan man få flere elever inddraget, få nogle til at få "Aha-oplevelser" - og af og til uopfordret komme og spørge, om man har set dette eller hint i en TV-nyhedsudsendelse. Tjah, så er det vel umagen værd at være lærer.

Bent Kaufmann, Ølsted Sogneskole

Eleverne synes det er sjovt, fordi der er et konkurrenceelement i det. Mange prøver at få flere og flere rigtige fra gang til gang, og de konkurrerer lidt med sidekammeraten om at få flest rigtige. Jeg bruger den i begyndelsen af samfundsfagstimen på 1. år. Det er en god måde at komme igang på og få en snak i gang om nogle af de ting, som er med i materialet.

Birthe Lykkeskov, Ribe Handelsskole

På Alssundskolen i Sønderborg, som er en ren 10. klasses skole, bruger vi 10@ktuelle hver uge i samfundsfag. Vi har lavet en lille konkurrence ud af det, således at vi uge for uge fører en liste over hvor mange svar den enkelte elev har haft rigtig skoleåret igennem. 10@ktuelle giver jævnligt anledning til en uddybende snak om nogle af de punkter opgaven omhandler.
Vi har d.d. spurgt eleverne hvad de synes om 10@ktuelle og de svarede: "sjovt", "supergode" og "de gør os godt orienteret om omverdenen". Alle svar var positive, hvad vi egentlig også havde forventet på forhånd, da eleverne selv efterlyser 10@ktuelle hvis vi en enkelt mødegang har haft andet på programmet.

Jørgen Mønsted, Alssundskolen

Personligt bruger jeg ikke 10@ktuelle, da jeg ikke har store klasser, men som skolebibliotekar formidler jeg den til de lærere, der har ønsket det, således at jeg lægger en tipskupon og en facitliste i deres dueslag hver mandag morgen.
I 9. klasse er det et absolut hit! Min kollega har begge 9. klasserne i samfundsfag, og de to klasser konkurrerer hver uge om, hvilken klasse, der scorer flest point! Der er virkelig gået konkurrence i det, og eleverne er blevet meget mere bevidste om, hvad der rører sig ude omkring. Faktisk er der et par elever, har Pia fortalt mig, som har fået deres forældre til at abonnere på en avis! Selv forældrene var stolte over opfordringen fra deres barn. Hva´siger I så, er det ikke det optimale?
Jeg synes bare lige, I skulle vide dette, for jeg bliver selv så glad, når Pia fortæller mig om succesen.

Ulla Enevoldsen, Hendriksholm Skole

Jeg synes, det er et godt initiativ, som letter tilværelsen for en samfundsfagslærer. Hver søndag lægger jeg spørgsmålene ud på Fronter, så vi i samfundsfagsklasserne kan begynde ugen med at konkurrere om, hvem der kan score 10 rigtige. Eleverne synes om det. Så ros.

Niels Nielsen, Grindsted Erhvervsskole

Jeg vil gerne takke for nogle rigtig gode "tipskuponer". Det har været med til at jeg har kunnet "lokke" mine elever på 8. og 9. årgang til at læse aviser og se nyheder. Det gør samtidig at vi kan have nogle langt mere nuancerede diskussioner. Enkelte gange er min planlægning gået i vasken fordi "tipskuponen" har foranlediget en længere forklaring.
Så tak for et godt produkt.

Helle Møller, Enggårdskolen

I øjeblikket bruger jeg dem HVER uge i samfundsfag. Vi tager den, retter, hylder dem med flest rigtige. Det giver god opmærksomhed om det "derude". Mange af eleverne tager en ekstra med hjem til forældretest. Nogle gange falder vi jo i snak om emnerne, andre gange kører det bare som en helt isoleret aktivitet - og det er fint at kunne begge dele.
Et godt input - og fedt at den dumper ind i min mailbox og holder mig selv til !!

Annette Otto, Tingbakkeskolen

Jeg er fra en efterskole, som tit kan være lidt af en osteklokke hvor eleverne glemmer at følge med i verden udenfor. Jeg brugte dem sidste år som oplæg til små hurtige diskussioner. En af mine kolleger opfandt et "spil" hvor eleverne står i hold rundt om et bord. Hvert hold har en "ordfører" og skifter denne ret tit. På den måde bliver mange elever involveret i en diskussion som de er nødt til at følge aktivt med i, fordi det om et øjeblik er dem der skal føre ordet.

Anonym

Jeg bruger det hver uge. Eleverne er meget begejstrede. Det bliver lidt ligesom en konkurrence for dem.

Ane, Århus Købmandsskole

Jeg har været bruger nogle måneder, har brugt 10 aktuelle i HG-klasser i samfundsfag.
Eleverne vælger om der er spørgsmål, de vil diskutere eller have mig til at forklare (definere, beskrive baggrund, forklare sammenhænge). Det sker, at der ikke er noget, de finder vigtigt, men som regel er der 2-3 punkter, og det virker også passende tidsmæssigt.
Det herlige er, at jeg får bemærkninger om, at i denne uge har de fulgt med, så de forventer, de kan score. Desuden udgør deres scoringer over tid en fin oversigt over deres almene viden bilder jeg mig ind. Altså en støtte til min vurdering af dem. Jeg har bedyret, at de ikke får karakter efter deres præstation. Det skal være en fornøjelse og en leg og en afveksling i undervisningens organisering og metode. Pædagogisk er det en landvinding, at det er eleverne der styrer, hvilke spørgsmål (øh, der er en ramme på 10 emner, men det glemmer de), de vil have op i stedet for den gamle melodi, at de skal besvare lærerens spørgsmål.

Jytte Schmidt, Handelsskolen Sjælland Syd

Eleverne og jeg er meget tilfredse med 10@ktuelle. Der er gået konkurrence i det at opnå flest rigtige. Men der ud over og meget mere vigtigt, giver de 10 spørgsmål altid anledning til gode drøftelser, hvor de elever, der på forhånd er velorienteret kan komme frem i diskussionerne.
Og de elever, der umiddelbart slet ikke ønsker eller lever i et miljø hvor samfundsproblemer tages op, bliver opmuntret og motiverede for et større engagement i det politiske i det nære og i det fjerne.

Tove Nygaard Jensen, Uglegårdsskolen

Hej! Samfundsfagslærerne i 8. - 9. årg. bruger tipskuponen fast hver mandag og er glade for den.

Kirsten Kæmsgaard, Ringkøbing skole

Jeg underviser blandt andet i samfundsfag på hh og hg2 på Handelsskolen i Randers. Jeg starter ugen med tipskuponen. Eleverne får 5 min. hvorefter vi gennemgår kuponen. Eleverne er blevet grebet af det lille konkurrencemoment, der ligger i det. Samtidigt har det vist sig, at mange flere af eleverne følger med i avis og tv.
Jeg ved fra flere af mine kolleger, at det samme gør sig gældende i andre klasser.

Knud Jørgensen, Handelsskolen i Randers

Hej, Er meeeeget tilfreds. God til at vænne elever allerede i 8. klasse til at være mere lydhøre over for aktuelle begivenheder. Elever bliver mere opmærksomme i deres hverdag, giver gode diskussioner/samarbejde med forældre.

Gitte HL, Østre Skole, Thisted

Min 9. klasse og jeg har brugt den som appetitvækker hver tirsdag morgen i samfundsfag - derudover har vi taget 7 små emner/temaer ukendte begreber op og ladet et par elever lave et lille 5 minutters foredrag og forelagt dette for klassen. Mange nye begreber er hermed i aktualitetens navn blevet indlært... Rigtig godt materiale!!!!!!

Lis Boe-Hansen, Blåvandshuk Skole

Vi har nu haft gang i de 10@aktuelle spørgsmål i tre uger og tilbagemeldinger fra eleverne er gode.
De ser flere nyhedsudsendelser og læser flere aviser end de normalt ville gøre. Nogle henter også deres oplysninger fra nettet. Så generelt er tilbagemeldingerne gode herfra.

Michael Borch, Koordinator & vejleder, Kolding Udviklingshøjskole

Vi er meget glade for at være PSabonnenter. Jeres materiale er sjovt og godt.

Dorrit Elberling, Lillerød Skole

Tak for endnu et sæt 10 aktuelle. Vi bruger dem meget, og eleverne synes, at det er gode spørgsmål.

Svend Ankjær Nielsen, Vestre Skole Middelfart

Min 8.klasse og jeg er meget tilfredse med ugens 10@ktuelle. Eleverne er meget begejstrede for det og går op i det. Dels fordi jeg lokker med flødeboller, 3. gang der er en gruppe, der har alle rigtige; dels fordi der er enkelte, der i forvejen interesserer sig meget for politik og samfund.
Fagligt får vi ikke det optimale ud af det. Vi når ikke at tale nok om indholdet i spørgsmålene, hvilket jeg mener er en forudsætning for, at de lærer noget af quizzen. Det skyldes dog, at vi kun har 2 samfundsfagstimer om ugen og også skal nå andet.

Tone Maschoreck, Gerbrandskolen

Jeg har lige spurgt lærerne om det er brugbart. De indgår på god måde på halvdelen af skolens linjer, og de bruges aktivt i en samfundsdebat.

Per Holm, vejleder, Fåborg Produktionsskole

Jeg og eleverne er meget tilfredse med opgaverne. Eleverne sætter en ære i at få så mange rigtige som muligt. Det har bevirket at de følger meget mere med i hvad der rører sig.

Knud Erik Novrup, Egernsund Skole

Jeg giver 10@ktuelle videre til nogle samfundsfagslærere, som siger de har stor fornøjelse af mulighederne i dette materiale. En lærer gemmer opgaverne og holder så en slags "prøve" i elevernes viden om aktuelle temaer. Eleverne er meget glade for denne måde.

Bruno Lundkvist, skolebibliotekar på Sønderlandsskolen

Min uge starter med samfundsfag i 9 C mandag morgen i 1. lektion. Det har i dette skoleår været en fast rutine at starte med 10@aktuelle. Eleverne glæder sig. Forældrene var tydelig begejstrede, da jeg til forældremødet i august præsenterede ideen. Naturligvis laver vi konkurrencer, og alle eleverne er med.
Som en ekstra lille "krølle" kan jeg fortælle, at da klassen i dag fik at vide, at de pga omrokeringer i skemaet ikke fortsat kan ha' mig til samfundsfag, var de meget bekymrede for, hvad der så ville ske med mandagens 10@aktuelle!
Så forhåbentligt fremgår det af ovenstående, at jeg er uhyre tilfreds. Det er et hammer-godt udgangspunkt for en snak om aktuelle begivenheder!!! Fortsæt endelig - ellers vil det blive savnet.

Karen Jager, Blaavandshuk Skole

have@go


Hej igen på have@go Endnu en gang stor ros til jer for at have fingeren så meget på pulsen i forhold til, hvad der foregår specielt i USA. Jeg glæder mig hver måned til at åbne og se, hvad I er dykket ned i. Og mine 8. og 9. klasses elever er så glade for indhold og opgaver.
Bedste hilsener fra Anja Andersen

Anja Andersen - Grønvangskolen

Tak for gode tekster og opgaver.

Helle Klein, Laursens Realskole

Mine elever er godt tilfredse med have@go og arbejder gerne med materialet. Teksterne ar af passende længde, og de skriftlige opgaver er af passende sværhedsgrad.

Gammelgaard, ProMidt

Thank you for some great articles!

Ann Laustsen, Odsherreds Efterskole@ktuel-etik

Mine elever er meget glade for jeres opgaver og de glæder sig til det næste hold.

Lilly Jørgensen, Vridsløselille Skole

@ktuel-matematik

Vi/jeg er rigtig godt tilfreds med @ktuel-matematik. Vi bruger det til at opfylde kravet/behovet for gode måder at arbejde med anvendt matematik. Eleverne arbejder jævnligt med opgaverne og gemmer deres løsningsforslag i en mappe på skolebibliotekets netdrev - så går jeg ind som lærer og retter/ kommentere deres forslag. Derefter kan de så arbejde videre. På denne måde har jeg hele på "papir", hvad eleverne formår og kan derfor bedre evaluere hvor den enkelte elev har brug for "tandlægearbejde"
Materialet er virkelig godt!! Stor ros til "konstruktøren"

Bruno Lundkvist, Sønderlandsskolen

Hej! Jeg reklamerer til højre og venstre for jeres gode opgaver.

Ulla Lambek, Øse Efterskole

Nogle af opgaverne er ganske glimrende egnet som "fundament" til mundtlig prøve. Jeg brugte selv et par stykker i juni. De skal naturligvis omformes og tilpasses, så de bliver mere "åbne", men der er muligheder i dem.

Lise S. Christiansen, Løgstør Skole

Vi har lige købt det, så vi har ikke prøvet det i praksis endnu, men jeg synes det ser meget, meget spændende ud. Efter hvad jeg kan se, er det revolutionerende i den forstand at det er helt dagsaktuelt. De lærere jeg vist det til, er også alle sammen meget begejstrede.

Anne Valentin, Asminderød Skole

Vi synes det er godt, det der matematik.

Inge Frederiksen, Lynghøjskolen

Generelt

Vi er meget glade for produkterne i abonnementet.

Bente Aa, Vestervangskolen, Esbjerg

På AlssundSkolen arbejder vi stadigvæk meget med jeres udmærkede opgaver. Da vi nu har etableret interaktive tavler i alle undervisningslokaler får jeres opgaver jo pludselig en helt anden dimension, da vi med en stor del kan arbejde interaktiv. Jeg tænker her på de mange links i opgaverne, der giver os mulighed direkte at gå efter de oplysninger vi har behov for.
Det er givtig for mig som lærer at kunne præsentere en sådan opgave på en interaktivtavle, lave de understregninger, indkredse de emner i opgaverne og så linke ud til et sted på nettet, hvor andre har tænkt og arbejdet med samme emne, eller give eleverne mulighed for lettere at løse en opgave.
Interaktive tavler stormer frem, og med den måde I arbejder på, vil der for os lærere i fremtiden være en uudtømmelig materialemænge at hente i jeres opgaver, hvis I fortsætter på denne måde og selvfølgelig udvikler jer i den retning.

Finn Wisnewski, AlssundSkolen

Tak for altid super hurtig respons på alle henvendelser. Hold fest hvor det dejligt...

Martin Jensen, Teglmoseskolen

I dag har mine elever netop sagt, at jeres programmer er den vedkommende undervisning, der gør at elever gider gå i skole og interessere sig for undervisningen. Disciplin er indbygget i den vedkommende undervisning. Et undervisningsmateriale der er up-to-date og super vedkommende. Mine elever har faktisk sagt til vores bibliotekarer, at DE SKAL KØBE JERES MATERIALE!

Kirsten, Humlebæk Skole

Virtuelt forlag har succes

Helmer

- Alle taler om det. Computere og IT er fremtiden, og derfor skal den selvfølgelig integreres på kryds og tværs i undervisningen i den danske folkeskole. Trods de mange fine erklæringer og konstante politiske udmeldinger er virkeligheden mange steder den, at internettet - fraset lejlighedsvise informationssøgninger - på skolerne bruges mest målrettet i frikvartererne, hvor der chattes, downloades og spilles spil.
Men sådan behøver det ikke at være.
I dag abonnerer flere hundrede skoler på PS|Forlags virtuelle undervisningsmaterialer, der med afsæt i dagsaktuelle begivenheder sender eleverne på rundfart i cyperspace og tilbage igen.
PS|Forlag har en del undervisningsmaterialer på salgslisten. Fælles for undervisningsmaterialer er, at de "kun" er tænkt som et supplement til den daglige undervisning. Men ambitionerne går videre end det.
- Lige nu kan jeg ikke overskue det, men hvorfor ikke lave virtuelle undervisningsmaterialer, der dækker hele undervisningen. I dag er mange undervisningsbøger forældede allerede en måned efter de er udkommet. Forestil dig i stedet f.eks. et danskmateriale der hele tiden blev opdateret, siger forlægger Per Steen Jensen.

Frederiksborg Amts Avis, den 18. september 2003